k5


 

CANLI GÜNLER

 

 

CAN AYDOĞMUŞ tarafından yapılan İnteraktif Workshop.

 

Hedef:

Çalışanlara iş hayatlarında kolayca uygulayabilecekleri teknikler öğretilmesi ve bu sayede içsel motivasyonlarını attırarak çalışma performanslarının yükselmesi hedeflenmektedir.

Süre : Kurumsal ihtiyaçlara göre 2 saat – 2 gün arasında planlanabilir.

Seminer içeriği:

Nefes – NLP – Psikokinesoloji – Organizasyonel Konstelasyon, İçsel motivasyon yükseltme

Endorfin ve Seratonin salgılamasına yardımcı teknikler

 

BU ÇALIŞMA İÇSEL MOTİVASYONU VE ENERJİYİ  DEĞİŞTİRMEK ÜSTÜNE KURGULANMIŞTIR.

EĞLENEREK GEÇİRECEĞİNİZ BU ZAMAN İÇİNDE PEK ÇOK TEKNİK ÖĞRENECEK VE İŞ HAYATINIZA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI İLE YAKLAŞACAKSINIZ.

Katılanların workshop süresince ögrenmiş oldukları uygulamalardan sonra hayatlarındaki değişimleri paylaşmaları istenmektedir.

 

k1

 

 

Uygulanan Teknikler Hakkında

 

 

Psikokinesoloji:

 

PiKi, bilinç ile bilinçaltı inançlarımızın birbirini desteklemesini sağlayarak bize, sevgi, bilgelik ve iyileştirici gücünü kendimiz ve başkalarının yararına kullanmamıza olanak tanıyan bir öğreti sistemidir.

 

Nefes: 

Nefes Teknikleri ile dikkat, motivasyon, konsantrasyon, odaklanma, gevşeme, bırakma, izin verme, stres topraklanması oluşturabilirsiniz. Olaylar ve kişiler karşısında kendinizi kontrol edebilir, sinirlerinize hâkim olmayı öğrenebilir, irade, duygu, ego kontrolü kazanabilirsiniz. Diyafram kullanımı ile nefes almayı öğrenebilir, düzgün konuşma veya şarkı söylemeyi gerçekleştirebilir, yaşlanmayı geciktirebilir, uzun ve sağlıklı bir yaşama geçebilirsiniz. Nefes teknikleri ile bilinçaltınızı boşaltmayı ve zihni kontrol etmeyi öğrenerek yaşam kalitenizi yükseltip iyileştirebilirsiniz.

 

Organizasyonel Konstelasyon:

Konstelasyon terimi, bir bütün içindeki parçaların birbirleriyle olan ilişkisine işaret eder. Kurumda çalışan ekip üyelerinin  birbirlerine göre konumu, durumu ve birbirlerinden etkileşimlerine bakarak, kurum içinde oluşan semptomların altta yatan dinamiklerini ortaya çıkaran ve olası çözüm önerileri üretmeye yönelik bir çalışmadır.

 

 NLP = Neuro Linguistic Programming :

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

 

İş hayatında bilinçli yaşam

Bu eğitim sayesinde tüm iş arkadaşları, yöneticileri ve dış müşterilerle büyük başarılar ve olumlu sonuçlar elde edeceklerdir.
Dış faktörlerin kendileri üzerinde ve iç faktörlerinin dış faktörler üzerinde nasıl etkileri olduğunun farkına varıp bunu dönüştürebilecekler.

 

k4

Eğitimden çeşitli konu başlıkları:

• Etrafımıza yaydığımız frekanslar
• Bilinçaltı
• Farkındalık
• Beden dili
• İçsel düşüncelerimizin etkileri
• Dikkatimizin olduğu yöne gidiş
• Yaratım aşamaları

 

k3

Endorfin ve Serotonin Etkisi

 

 

Fiziksel – Dolaşım sistemimize karışan endorfinler, sürekli ve iyi bir sağlığı ve belirli bir şifayı mümkün kılarak gerginliğin gevşetilmesini sağlar, dokuyu rahatlatır.

 

Psikolojik ve Duygusal – Güçlendirir ve cesaretlendirir. İnsanlar, kendi kimyalarını ve ruh durumlarını – ama uyuşturucu ve bağımlılık olmadan- etkileyebileceklerini keşfederler. Ayrıca, ağrıyla ve rahatsızlıkla başa çıkmak için etkili bir yöntem sunar.

 

Liderlik ve Bakım – Gerçekten pozitif, müşfik ve güçlü hissetmek için zemin ve yakıt sunar. Tükenmişlik azalır, hastaya karşı olan tutum iyileşir

 

Bütünsel – Doğuda chi ve prana olarak bilinen doğal canlılığın akışını ve özümsenmesini mümkün kılarak biyoenerjetik gerginliği eritir. Bütünsel tıpta iyi sağlığın zemini buna dayanır.

 

Ruhsal Endorfin Etkisi, uygulamada ruhsal zeka olarak tanımlanabilir. Meditasyon, yoga, tai chi ve qi gung’un faydalarına benzer faydalar sağlar. Artmış zihinsel odaklanma, bilincin netliği, sakinlik ve esneklik ama çok zaman ayırmadan veya fiziksel harekete gerek olmadan. Aynı zamanda merkezlenme, topraklanma ve meditasyona girmek için de etkili bir stratejidir.‘Endorfin ve serotonin etkisi, kişinin yaşamdaki mutluluğunu ve doyumunu arttırmak için çok derin ama aynı zamanda da evrensel ve kolayca uygulanabilen bir süreçtir. Sağlığınız açısından, tüm seviyelerde olumlu etkisi vardır.

 

Neden bu eğitimleri almalısınız?

 

Kurumsal firmaların rutin işleyişlerinin içinde yön duygularını yeniden bulıp, bireysel yolculuklarla içsel dönüşümleri gerçekleştirip, sosyal yaşama entegre bir büyüme, farkındalık ve güçlü bir yapılanma sürecine doğru gelişim göstermeyi sağlayacak olan bir eğitim olduğu için, tüm işletmelerin en az bir kere denemesi gereken farklı yöntemlerle geliştirilmiş özel bir çalışmadır…

k2